Naleciałości

Jeśli coś usłyszycie w moich kawałkach to mogą być naleciałości (lub chciałabym, żeby były) po:
Kate Bush
Mirku Bregule i Universe
Arethcie Franklin
Toto
z muzyki gospel Rock lat 80 – nie wiem kto, co i jak,
ale słuchałam resztę dopiszę jak sobie przypomnę.